Kuikensloep

Ontstaan van de Kuikensloepen

(bron: Jan-Derk Haan, Ron Straver)

Inmiddels roeien er 45 Kuikensloepen in Nederland en 2 in België! Het verhaal van de polyester 8-persoons roeisloep die bekend is geworden als de Kuikensloep, begint ruim 30 jaar geleden op Terschelling. Kees Kuiken wordt in 1989 docent aan de hogere zeevaartschool Willem Barentsz, en had al eerder naam gemaakt in de polyesterproductie: zo heeft hij ook de 12-riems sloepen 'Gouteyck' en 'Leitsagher' op zijn naam staan.

Na bestudering van de whaler Benwyvis maakt Kees eerst een ruwe schets voor een volledig nieuw te bouwen snelle roeisloep (afmetingen / ruwe rompvorm). Hiermee is een direct familielid van de toenmalige zeevaartschool directeur Maarten Harms aan het werk gegaan en heeft het lijnenplan van de sloep vervolgens geoptimaliseerd. Deze tekening is omgezet naar een dummy romp - waarvan een mal getrokken is; de mal voor de 1e Kuikensloep 'Cornelis Douwes' en al haar latere zusjes was een feit geworden.

De romp werd in 1 keer opgebouwd met polyester / glasvezel / speciaal vilt. Na uitharding van de romp werd begonnen met de volgende stap: het inbrengen-opzetten van de luchtkasten en dubbele bodem voor de noodzakelijke stijfheid. Daarna pas werd met lucht & water de romp 'gelost' van de mal. De bouw van de sloepen werd in principe alleen gedaan tijdens schoolvakanties of lange weekenden in verband met stankoverlast van het polyester.

 

Succes

De eerste sloep Cornelis Douwes wordt met hulp van een aantal zeevaartschoolstudenten gebouwd. Na de proefvaart blijkt het ontwerp goed te voldoen. De zeevaartschoolstudenten waren dermate enthousiast dat ze ook zelf eenzelfde sloep wilden bouwen waar ze dan in konden roeien zonder bemoeienis van de zeevaartschool. Onder supervisie van Kees Kuiken is deze 2e Kuikensloep in de winter van 1989-1990 gebouwd, om vaarklaar te zijn voor het roeiseizoen 1990. Omdat de Kuikensloep een van de lichtste roeisloepen is was de naam al gauw verzonnen: 'Featherlight'. En ook werd vlug het idee geopperd om Durex te benaderen als sponsor (Durex had toen net een nieuw soort condoom op de markt gebracht 'Fetherlite'). Het is echter niet uitgedraaid op een sponsorship. Wagenborg werd de sponsor van deze 2e Kuikensloep 'Featherlight' (in 1991 is de naam veranderd in 'Egbert Wagenborg'). Door de goede resultaten bij wedstrijden worden er daarna sloepen in opdracht gebouwd voor andere teams. West-Arvada, Last of Titanic, Evert Deddes, Egbert Wagenborg, Anthony van Hoboken, Wapstroom, Vliestroom, Tante Agaath en In de Olie zijn allemaal sloepen van de eerste drie jaar na de CD. In de uitslagen van de HT staan deze sloepen jaar in jaar uit vermeld.

 

Vanaf de zomer 1991 heeft de zeevaartschool een verbouwing ondergaan, de roemruchte 'Kelder' ging dicht en de aloude sloepenloods onder de zeevaartschool wordt dat jaar erop een ander soort van praktijkruimte. Dus er was niet veel plek meer om nieuwe sloepen te bouwen. Kees Kuiken heeft andere prioriteiten en vanaf zomer 1992 heeft de Kuiken-mal buitengestaan en is geen Kuikensloep meer gebouwd door Kees Kuiken zelf. Een aantal jaren later is Kees Kuiken geëmigreerd naar Australië.


Tweede kans

Via Reeuwijk komt de mal in Zwartsluis terecht, waar in 2003 de Salland en de Voorganck worden gebouwd. In de jaren na de doorstart van de bouw worden er nog 9 nieuwe Kuikens gebouwd. De Van de Putte, Mumbo Jumbo, Bergenvaarder en Schonenvaarder, Red Pepper, Branie, Visbyvaarder, Witte de With en de Cor de Bruin II komen in de vaart. De originele mal is inmiddels vervangen door een nieuwe, en de productie vindt plaats in Deventer bij Roeisloepen.nl. De Kuikensloep is de Kromhout Whaler klasse inmiddels voorbijgestreefd, en is de grootste eenheidsklasse bij het Nederlandse sloeproeien. Nu het voortbestaan van dit type sloep is gegarandeerd, kan de Kuikensloepklasse verder doorgroeien, en is er een eigen competitie (info, zie www.kuikensloep.nl). 

Inmiddels zijn er bijna 50 Kuikensloepen! Van 5-12 september 2015 roeiden oud-mariniers met 9 Kuikensloepen van Rotterdam naar Londen.


Foto's bouw Cornelis Douwes