Stichting Promotie Sloeproeien Nederland (sloeproeienNL)

Dorpsstraat 25, 4474 AA Kattendijke, 06-42173616 (Kees Verweel)
IBAN: NL78 RABO 0106 7662 60 - KvK 58024174 Breda
info@sloeproeien.nl

sloeproeienNL is een initiatief van Kees, en ging op 26 mei 1999 online. Per 29 mei 2013 is sloeproeienNL ondergebracht in een stichting. Begin 2016 kregen we het domein www.sloeproeien.nl in bruikleen van Stichting Roeisloep Stad Kampen, en op 11 februari 2023 schonk Stad Kampen ons het domein!

De site heeft circa 50.000 unieke bezoekers per jaar! 

Stichting Promotie Sloeproeien Nederland (sloeproeienNL) stelt als doel het promoten van sloeproeien, veilig roeien en oceaanroeien in Nederland, het beheer van de webportals www.sloeproeien.nl, www.veiligroeien.nl en www.oceaanroeien.info en aanverwante Social media kanalen. Wij organiseren zelf geen wedstrijden. 

Adverteren? Sponsor worden? Of Doneren? Klik hier......

Alle inkomsten verkregen door giften, donaties, advertenties en sponsorgelden komen ten goede aan de stichting, en worden weer volledig ingezet voor de promotie van het sloeproeien. Tevens dekken deze gelden de kosten voor website hosting.

 

De volgende websites zijn onderdeel van sloeproeienNL

www.veiligroeien.nl (Veilig Roeien) voor promotie van veiligheid van de roeisport in Nederland

www.oceaanroeien.info voor informatie over oceaanroeien en de Nederlandse oceaanroei(st)ers

 


Contactformulier