Barkas

Een Barkas is een grote, zwaardere 'spiegelsloep'. De B1, B2's en de WR1's van de Koninklijke Marine zijn barkassen. Grotere schepen hadden vanaf de middeleeuwen achter of op het schip een 5-9 lang vaartuig, die dienst deed bij het uitbrengen van ankers en trossen, om water en voedsel te halen of vracht over te brengen. Deze boot werd ook wel barkas genoemd. De barkas is de grootste en zwaarste sloep. In de grootste barkassen konden in nood maximaal 64 personen worden vervoerd. 'Barkas roeier' was bij de marine vroeger een scheldnaam voor een vlootpredikant en ook het werkwoord 'debarkeren' (van boord gaan) is van barkas afgeleid. De WR1 sloepen zijn sinds begin jaren '80 de polyester vervangers van de houten B1 en B2 sloepen.