FEDERATIE SLOEPROEIEN NEDERLAND


FSN Sloepenregister 2023 (19 oktober)


Sloepenregister 19 Oktober 2023
PDF – 88,0 KB 365 downloads

Ook te downloaden op de FSN site; federatiesloeproeien.nl/sloepenregister


De Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is in 1991 opgericht door de sloeproeiteams die destijds in Nederland actief waren en welke streefden naar een eenheid binnen het sloeproeien.

Het ledenbestand van de federatie bestaat momenteel uit ruim 130 verenigingen met daarbij circa 275 actieve roeisloepen. Er staan bijna 300 sloepen in het FSN register. Daarnaast zijn ook de wedstrijdorganisaties lid van het FSN. Totaal zijn er circa 30 organisaties die jaarlijks een wedstrijd organiseren. Elk roeiteam en elke organisatie kan lid worden van de FSN wanneer zij instemmen met de regels welke door de jaarvergadering jaarlijks worden goedgekeurd. De federatie heeft tot doel het bevorderen van de sloeproeisport in het algemeen en tracht dit doel te bereiken door coördinerend en ondersteunend op te treden tussen de leden onderling en tussen de leden en de comités en wedstrijdorganisaties.

De FSN organiseert het Nederlands Kampioenschap Sloeproeien, en geeft voorlichting en adviezen. Daarnaast worden voorwaarden tot stand gebracht om aan wedstrijden deel te nemen. Mede door participatie in de Sleep- en Keurcommissie Sloeproeien wordt een eenduidig handicapsysteem onderhouden. Tevens heeft de FSN rekensoftware ontwikkeld voor het berekenen van de wedstrijduitslagen.

Op de site www.federatiesloeproeien.nl zijn de e-mailadressen van de bestuurs- en commissieleden vermeld. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom!

Wanneer je lid wilt worden van het FSN of vragen heeft kun je contact opnemen via bestuur@federatiesloeproeien.nl

 

(bron: Federatie Sloeproeien Nederland)