Veiligheid & goed zeemanschap

Schrijf in voor de cursus 'levensreddend handelen in en rond de sloep!', lees verder >>
Check ook de FSN video 'reanimeren in een sloep' onderaan deze pagina! 
 
sloeproeien is een mooie sport. Maar zodra een team enthousiast de landvasten losgooit, voor een training of wedstrijd, is van groot belang dat men veilig is. De sportiviteit in onze sloeproeiwereld neemt toe, en helaas zijn er nog steeds voorbeelden van onkundig stuurmanswerk waarmee de veiligheid voor het eigen team en voor anderen in gevaar kan komen.

 

Besef goed: een stuurman is verantwoordelijk voor:   

  • Deugdelijkheid van materiaal en uitrusting
  • De veiligheid van de gehele bemanning
  • Veilige deelname aan het waterverkeer
 
Dit is een grote verantwoording. Als bij een ongeval waar schade ontstaat blijkt dat de stuurman niet bekwaam was, kan dit vervelende gevolgen krijgen. Zorg dus dat er altijd een bekwame stuurman aan de helmstok staat, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden! 'Goed zeemanschap’ is een grondregel uit het BPR. Het betekent kortweg dat een stuurman (schipper) ten alle schade voorkomt, personen niet in gevaar brengt en een vlotte, veilige vaart niet hindert. De voorrangsregels moeten bekend zijn! Indien je met een sloep voorrang moet geven, dient bijtijds en volgens de regels uitgeweken te worden. Als je met een sloep voorrang hebt, dien je koers en vaart te houden zodat andere schepen niet in verwarring raken. 
 
Roeisloepen zijn niet vaarbewijsplichtig. Je hebt als stuurman dus geen Klein Vaarbewijs nodig. Dat betekent niet dat iedereen zo maar, zonder enige kennis van zaken, met een roeisloep het water op kan gaan. Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is heel duidelijk: een boot mag alleen uitvaren als ze bestuurd wordt door een bekwaam persoon (artikel 1.09). 
 

Een stuurman dient bekend te zijn met:

 
  1. Roeicommando's, lees verder >>
  2. Het manoeuvreren met een roeisloep, info volgt later
  3. De benamingen van onderdelen van de sloep, info volgt later
  4. Verkeersregels (BPR), lees verder >>
  5. Aanvullende (FSN) veiligheidsaspecten, lees verder >>
  6. Regels tijdens wedstrijden, lees verder >>
  7. Calamiteiten, lees verder >>
 
Tip: lees ook het 'handboek sturen' van SRV De Mac! Klik hier >>